علم داده Data Science

مجموعه علم داده Data Science

Data Scientist یا همان متخصص علم داده، دارای مهارت‌هایی مثل مرتب‌سازی داده‌ها، تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی و آمار است.

20 دانشجو |
40:44 ساعت
محتوا
314140 علاقه‌مند

دوره‌های علم داده Data Science

آموزش نمونه‌برداری در پایتون‌ متوسط

آموزش نمونه‌برداری در پایتون‌

به همراه کاوش در دو مجموعه داده بزرگ و ناشناخته
10+ دانشجو
ویدیو
آموزش ساماندهی داده‌ها با Pandas متوسط

آموزش ساماندهی داده‌ها با Pandas

آماده‌سازی دیتاست‌های واقعی برای واکاوی بیشتر
10+ دانشجو
ویدیو
آموزش مقدماتی آمار در پایتون متوسط

آموزش مقدماتی آمار در پایتون

پروژه و آزمون های متنوع با دیتاست های واقعی
10+ دانشجو
ویدیو

محتواهای خاص آموزشی علم داده Data Science

شنیدنی‌های علم داده Data Science

بهترین مدرسان و نویسندگان علم داده Data Science

online-support-icon