حمیدرضا داودی

حمیدرضا داودی در سال 1370 در شهر تهران به دنیا آمده و آشنایی‌اش با کامپیوتر از سن ۱۲ سالگی شروع شد و سپس با راهنمایی‌های کامیونیتی سابق تهران لاگ با دنیای لینوکس و برنامه ...

هنوز فرصت برای پرسش باقی است ...

آخرین پادکست‌ها