بهزاد مرادی (3/3)

بخش اول پادکست آقای بهزاد مرادی با موضوع آشنایی با ایشان و داستان برنامه نویس شدن ایشان و قمست دوم آن با موضوع سکان آکادمی و داستان پیدایش آن و همچنین انتقال تجربیات آقای مرادی در ...

آخرین پادکست‌ها