کوتاه در مورد مصطفی اجل‌لوییان

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با مصطفی اجل‌لوییان متخصص یادگیری ژرف، پردازش متن و پردازش زبان طبیعی مصاحبه خواهیم کرد.
مصطفی اجل‌لوییان
اپیزود اول
مصطفی اجل‌لوییان
اپیزود ها
  • 1
    مصطفی اجل‌لوییان
    02:00:51
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: