دکتر میثم علیزاده - آشنایی با شرکت متدیتا

گفتگو با دکتر میثم علیزاده - آشنایی با شرکت متدیتا

متخصص علوم اجتماعی محاسباتی

اسفند 1400 هوش مصنوعی
00:00:00 00:00:00 playerbar-podcast-background podcast-playbar-timeline-background
00:00:00 00:00:00
اسفند 1400 هوش مصنوعی
فهرست موضوعی
 • معرفی شرکت متدیتا 00:01:15
 • تیم‌ها و تخصص‌های متدیتا 00:06:44
 • وضعیت منابع متخصص و راهکارهای جذب و نگهداشت نیروی کار 00:08:11
 • ایده‌ها و حوزه‌های مورد تایید شرکت متودیتا به منظور حمایت و شتابدهی 00:21:56
 • حوزه‌ی مورد تایید برای همکاری سازمانی (B2B) با شرکت متدیتا 00:23:30
 • شعار شرکت متدیتا و فلسفه آن 00:24:51
امتیاز این اپیزود
228 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
هوش مصنوعی هوش مصنوعی
فهرست موضوعی
 • معرفی شرکت متدیتا 00:01:15
 • تیم‌ها و تخصص‌های متدیتا 00:06:44
 • وضعیت منابع متخصص و راهکارهای جذب و نگهداشت نیروی کار 00:08:11
 • ایده‌ها و حوزه‌های مورد تایید شرکت متودیتا به منظور حمایت و شتابدهی 00:21:56
 • حوزه‌ی مورد تایید برای همکاری سازمانی (B2B) با شرکت متدیتا 00:23:30
 • شعار شرکت متدیتا و فلسفه آن 00:24:51
امتیاز این اپیزود
228 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
هوش مصنوعی هوش مصنوعی

امکان دانلود این فایل ها وجود دارد؟

سلام قابلیت دانلود موجود است.