دکتر میثم علیزاده - آشنایی با شرکت متدیتا

گفتگو با دکتر میثم علیزاده - آشنایی با شرکت متدیتا

متخصص علوم اجتماعی محاسباتی

اسفند 1400 هوش مصنوعی
00:00:00 00:00:00 playerbar-podcast-background podcast-playbar-timeline-background
00:00:00 00:00:00
اسفند 1400 هوش مصنوعی
فهرست موضوعی
 • معرفی شرکت متدیتا 00:01:15
 • تیم‌ها و تخصص‌های متدیتا 00:06:44
 • وضعیت منابع متخصص و راهکارهای جذب و نگهداشت نیروی کار 00:08:11
 • ایده‌ها و حوزه‌های مورد تایید شرکت متودیتا به منظور حمایت و شتابدهی 00:21:56
 • حوزه‌ی مورد تایید برای همکاری سازمانی (B2B) با شرکت متدیتا 00:23:30
 • شعار شرکت متدیتا و فلسفه آن 00:24:51
امتیاز این اپیزود
419
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی
فهرست موضوعی
 • معرفی شرکت متدیتا 00:01:15
 • تیم‌ها و تخصص‌های متدیتا 00:06:44
 • وضعیت منابع متخصص و راهکارهای جذب و نگهداشت نیروی کار 00:08:11
 • ایده‌ها و حوزه‌های مورد تایید شرکت متودیتا به منظور حمایت و شتابدهی 00:21:56
 • حوزه‌ی مورد تایید برای همکاری سازمانی (B2B) با شرکت متدیتا 00:23:30
 • شعار شرکت متدیتا و فلسفه آن 00:24:51
امتیاز این اپیزود
419
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
هوش مصنوعی
هوش مصنوعی
عماد عبادی
1 ماه پیش

امکان دانلود این فایل ها وجود دارد؟

sokanacademy
سکان آکادمی
1 ماه پیش

سلام قابلیت دانلود موجود است.