چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد دکتر گلناز طاهری

در قسمت 73 ام از رادیو فول استک سکان آکادمی پای صحبت های یک حرفه ای دیگر نشسته ایم. خانم دکتر گلناز طاهری، یکی از محققان برتر علوم کامپیوتر که این روزها در حال گذراندن دوره فوق دکترای خود در دانشگاه KTH سوئد هستند.
دکتر گلناز طاهری
اپیزود اول
دکتر گلناز طاهری
اپیزود ها
  • 1
    دکتر گلناز طاهری
    02:22:20