چرا سکان آکادمی؟
محمدرضا محسنی

کوتاه در مورد محمدرضا محسنی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک، با محمدرضا محسنی مدیر و مؤسس مجموعهٔ پیک برتر مصاحبه خواهیم کرد.
محمدرضا محسنی
اپیزود اول
محمدرضا محسنی
اپیزود ها
  • 1
    محمدرضا محسنی
    01:15:50