کوتاه در مورد دکتر رضا کلانتری نژاد

در قسمت 71 ام از رادیو فول استک سکان آکادمی پای صحبت های یک حرفه ای دیگر می نشینیم. آقای دکتر رضا کلانتری نژاد، هم بنیانگذار و مدیرعامل خوشنام کارخانه ی نوآوری هم آوا (آزادی) در این مصاحبه از خودشان می گویند و توصیه هایی برای کسب و کارهای استارتاپی و فناورانه دارند که شنیدن آنها می تواند در مراحل مختلفی همچون تیم سازی، شتابدهی، سرمایه گذاری و ... راهگشای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا باشد.
دکتر رضا کلانتری نژاد
اپیزود اول
دکتر رضا کلانتری نژاد
اپیزود ها
  • 1
    دکتر رضا کلانتری نژاد
    02:18:09