دکتر رضا کلانتری نژاد

گفتگو با دکتر رضا کلانتری نژاد

هم بنیانگذار و مدیرعامل کارخانه نوآوری هم آوا (آزادی)

مهر 1400 کسب‌وکار
00:00:00 00:00:00 playerbar-podcast-background podcast-playbar-timeline-background
00:00:00 00:00:00
مهر 1400 کسب‌وکار
فهرست موضوعی
 • بیوگرافی دکتر رضا کلانتری نژاد 00:00:50
 • نقاط عطف زندگی دکتر رضا کلانتری نژاد 00:09:25
 • تجربه های تلخ 00:18:29
 • اهمیت بازخوردها یا ناپایداری آینده 00:21:47
 • ناامیدی از آینده ی اکوسیستم فناورانه 00:24:18
 • هر حرکت رو به جلویی باید از نقد سنت شروع بشود 00:34:30
 • داستان شکل گیری شرکت کارخانه نوآوری هم آوا 00:37:31
 • سخت ترین تصمیم مدیرعامل کارخانه نوآوری آزادی 00:44:40
 • نوآفرینی و کارآ فرینی فناورانه چیست؟ 00:49:40
 • معنای ارزش آفرینی چیست؟ 00:53:05
 • اکوسیستم یا زیست بوم کارآفرینی به چه معناست؟ 00:56:28
 • تعریف شتابدهنده 00:59:05
 • کارخانه ی نوآوری به چه معناست؟ 01:00:35
 • معنای فرآیند های نوآوری چیست؟ 01:01:50
 • توانایی نوآفرینی یا نوآوری یک ویژگی ذاتی است یا اکتسابی؟ 01:04:10
 • ارتباط سطح توانایی نوآفرینی یا نوآوری با تربیت ثانویه 01:08:08
 • راهها و دیوارهای جلوی استارت آپ ها یا کسب و کارهای نوپا 01:16:30
 • وضعیت رویکرد و فعالیت شتابدهنده ها در انتخاب و هدایت ایده ها 01:23:48
 • معیارهای انتخاب شتابدهنده ی مناسب 01:31:00
 • سرمایه ی نمادین چیست؟ 01:34:50
 • چهارچوب های همکاری B2B بین استارت آپ ها و شرکت های بزرگ 01:35:43
 • پیشنهادهای همکاری برای شرکت های کوچک و استارتاپی 01:38:23
 • کسب و کارهای موفقی که از کارخانه ی نوآوری هم آوا می شناسیم 01:39:19
 • چگونه بر موج فناوری های نوپدید سوار شویم؟ 01:40:00
 • توصیه هایی برای ایده های بر بستر فناوری های نوپدید 01:44:57
 • برای پذیرش سرمایه چه نکاتی باید رعایت شود؟ 01:46:33
 • Coopetition یا رقابت همکارانه به چه معناست؟ 01:49:32
 • جهت گیری اکوسیستم فناوری کشور و چشم انداز آینده ی آن 01:51:52
 • معرفی کتاب یا فیلم تاثیرگذار 01:58:06
 • داستان تابلو و عکس های نصب شده در دفتر کار رضا کلانتری نژاد 02:05:35
 • مسئولیت اجتماعی سکان آکادمی و پیشنهاد میهمان 02:11:12
امتیاز این اپیزود
632 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
کسب‌وکار کسب‌وکار

معرفی اپیزود

در قسمت 71 ام از رادیو فول استک سکان آکادمی پای صحبت های یک حرفه ای دیگر می نشینیم. آقای دکتر رضا کلانتری نژاد، هم بنیانگذار و مدیرعامل خوشنام کارخانه ی نوآوری هم آوا (آزادی) در این مصاحبه برای ما از زندگی شان و فراز و فرودهای فراوان آن می گویند، تجربه های تلخ و شیرین زندگی شان را برایمان تعریف می کنند. و به عنوان فردی که سالهاست در زیست بوم (اکوسیستم) فناورانه و استارتاپی کشور سابقه ی فعالیت دارند آموزش های ارزشمندی برای کسب و کارهای استارتاپی دارند. از جمله ی این توصیه ها می توان به، حفظ انگیزه در شرایط سخت کنونی، نگاه نو به مسائلی که از گذشته وجود داشته است، سخت ترین تصمیم های مدیران، انتخاب شتابدهنده ی مناسب، نکته ها و قاعده های جذب سرمایه برای کسب و کار و ... اشاره کرد.

او که فلسفه خوان و کارآفرین است یکی از تاثیرگذار ترین افراد روی خودش را هوشنگ ابتهاج (سایه) می داند و با بیانی شیوا و جذاب از افراد تاثیرگذار دیگری در زندگی اش صحبت می کند که تصویر آنها را روی دیوار اتاق کارش نصب کرده است و هرروز آنها را می بیند و معتقد است فردی که امروز هست و نقشی از هرکدام از آن افراد دارد.

دکتر رضا کلانتری نژاد، در این مصاحبه از نگاه فردی که از جانب بخش خصوصی در حوزه ی مدیریت کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه مشغول است تحلیلی جذاب از مسیر طی شده در اکوسیستم فناوری را بیان میکند و در ادامه پیش بینی از آینده، ارائه می دهد.

همچنین او برای مان از نوآفرینی ، کارآفرینی سریالی در فناوری‌های همگرا و مدیریت فرآیند نوآوری می گوید و تعریفی اصولی از واژه هایی مثل نوآفرینی و کارآ فرینی فناورانه، ارزش آفرینی، اکوسیستم یا زیست بوم کارآفرینی، Coopetition یا همان رقابت همکارانه و ... ارائه می دهد تا ما را با این علم بیشتر آشنا کند.

 

آدرس اینستاگرام آقای دکتر رضا کلانتری نژاد

فهرست موضوعی
 • بیوگرافی دکتر رضا کلانتری نژاد 00:00:50
 • نقاط عطف زندگی دکتر رضا کلانتری نژاد 00:09:25
 • تجربه های تلخ 00:18:29
 • اهمیت بازخوردها یا ناپایداری آینده 00:21:47
 • ناامیدی از آینده ی اکوسیستم فناورانه 00:24:18
 • هر حرکت رو به جلویی باید از نقد سنت شروع بشود 00:34:30
 • داستان شکل گیری شرکت کارخانه نوآوری هم آوا 00:37:31
 • سخت ترین تصمیم مدیرعامل کارخانه نوآوری آزادی 00:44:40
 • نوآفرینی و کارآ فرینی فناورانه چیست؟ 00:49:40
 • معنای ارزش آفرینی چیست؟ 00:53:05
 • اکوسیستم یا زیست بوم کارآفرینی به چه معناست؟ 00:56:28
 • تعریف شتابدهنده 00:59:05
 • کارخانه ی نوآوری به چه معناست؟ 01:00:35
 • معنای فرآیند های نوآوری چیست؟ 01:01:50
 • توانایی نوآفرینی یا نوآوری یک ویژگی ذاتی است یا اکتسابی؟ 01:04:10
 • ارتباط سطح توانایی نوآفرینی یا نوآوری با تربیت ثانویه 01:08:08
 • راهها و دیوارهای جلوی استارت آپ ها یا کسب و کارهای نوپا 01:16:30
 • وضعیت رویکرد و فعالیت شتابدهنده ها در انتخاب و هدایت ایده ها 01:23:48
 • معیارهای انتخاب شتابدهنده ی مناسب 01:31:00
 • سرمایه ی نمادین چیست؟ 01:34:50
 • چهارچوب های همکاری B2B بین استارت آپ ها و شرکت های بزرگ 01:35:43
 • پیشنهادهای همکاری برای شرکت های کوچک و استارتاپی 01:38:23
 • کسب و کارهای موفقی که از کارخانه ی نوآوری هم آوا می شناسیم 01:39:19
 • چگونه بر موج فناوری های نوپدید سوار شویم؟ 01:40:00
 • توصیه هایی برای ایده های بر بستر فناوری های نوپدید 01:44:57
 • برای پذیرش سرمایه چه نکاتی باید رعایت شود؟ 01:46:33
 • Coopetition یا رقابت همکارانه به چه معناست؟ 01:49:32
 • جهت گیری اکوسیستم فناوری کشور و چشم انداز آینده ی آن 01:51:52
 • معرفی کتاب یا فیلم تاثیرگذار 01:58:06
 • داستان تابلو و عکس های نصب شده در دفتر کار رضا کلانتری نژاد 02:05:35
 • مسئولیت اجتماعی سکان آکادمی و پیشنهاد میهمان 02:11:12
امتیاز این اپیزود
632 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
کسب‌وکار کسب‌وکار

چقدر شخصیت آقای دکتر معرکه ست واقعا معنا رو انتقال دادن به همه توصیه میکنم شنیدن این پادکست .خیلی مفیده.

رادیوفول استک هروز بهتر وبهتر میشه و بارعلمی گفتگوهاش از خیلی از وبینارهای ( پولی ) به شدددت بیشتره و بسیار پربار و مفیده. ممنون از سکان ممنون از سوالات بجا وهوشمندانه و تشکراز آقای دکتر بسیار عالی توضیح دادند.