چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد محمد حافظ حکمی

در این قسمت از پادکست رادیو فول استک سکان آکادمی با آقای محمد حافظ حکمی صحبت می کنیم. ایشان به عنوان یک مدیر فعال، که کسب و کار های اینترنتی زیادی راه اندازی کرده اند، از چالش ها و فوت و فن های راه اندازی کسب و کار برایمان صحبت می کنند.
محمد حافظ حکمی
اپیزود اول
محمد حافظ حکمی
اپیزود ها
  • 1
    محمد حافظ حکمی
    02:09:13