چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد شاهین اکبریان طبری

در این اپیزود از رادیو فول استک، با شاهین طبری بنیانگذار شرکت نرم‌افزاری چارگون و رئیس هیئت مدیرهٔ این شرکت مصاحبه خواهیم کرد.
شاهین اکبریان طبری
اپیزود اول
شاهین اکبریان طبری
اپیزود ها
  • 1
    شاهین اکبریان طبری
    02:13:40