چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد حمیدرضا داودی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با حمیدرضا داودی، مهندس و معمار نرم‌افزار در کمپانی fastforward، مصاحبه خواهیم نمود.
حمیدرضا داودی
اپیزود اول
حمیدرضا داودی
اپیزود ها
  • 1
    حمیدرضا داودی
    01:26:48