چرا سکان آکادمی؟
آرمان والی

کوتاه در مورد آرمان والی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با آرمان والی، مدیر و مؤسس گروه نبضی‌نو، مصاحبه خواهیم کرد.
آرمان والی
اپیزود اول
آرمان والی
اپیزود ها
  • 1
    آرمان والی
    02:30:09