چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد مهران اخوان خالقی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با مهران اخوان خالقی، مدیرفنی کافه‌‌بازار، مصاحبه خواهیم کرد.
مهران اخوان خالقی
اپیزود اول
مهران اخوان خالقی
اپیزود ها
  • 1
    مهران اخوان خالقی
    02:10:52