چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد سید مصطفی کلامی هریس

پادکست مصاحبه با دکتر سید مصطفی کلامی هریس: مدرس برنامه نویسی و یکی از دو بنیانگذار سازمان علمی-آموزشی فرادرس
سید مصطفی کلامی هریس
اپیزود اول
سید مصطفی کلامی هریس
اپیزود ها
  • 1
    سید مصطفی کلامی هریس
    03:27:36