چرا سکان آکادمی؟
رضا غیابی

کوتاه در مورد رضا غیابی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با رضا غیابی که به عنوان مشاور، سرمایه‌گذار، کارآفرین و فرصت‌آفرین در اکوسیستم استارتاپی ایران مشغول به کار است مصاحبه خواهیم نمود.
رضا غیابی
اپیزود اول
رضا غیابی
اپیزود ها
  • 1
    رضا غیابی
    03:07:22