سحر پاک‌سرشت

گفتگو با سحر پاک‌سرشت

متخصص ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل

اسفند 1395 هوش مصنوعی
00:00:00 00:00:00 playerbar-podcast-background podcast-playbar-timeline-background
00:00:00 00:00:00
اسفند 1395 هوش مصنوعی
امتیاز این اپیزود
3381 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
هوش مصنوعی هوش مصنوعی

معرفی اپیزود

ﺳﺤﺮ ﭘﺎکﺳﺮﺷﺖ‪ ،‬در ﭘﺎﻳﯿﺰ سال ۱۳۶۷ ‪ ﺑﻪ دنیا آمد؛ سحر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دورهٔ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪٔ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم‌اﻓﺰار، ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ شد و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهٔ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن‬ داﻧﺶ و دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روی ‪) BSN‬ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺪن) نمود و ﻣﻮﺿﻮع «ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد» را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪٔ ﺧﻮد‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب کرد وﻟﯽ ﻃﺮحش از طریق ﻫﯿﺌﺖ داوران پذیرفته نشد و وی ﻣﺠﺒﻮر شد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫

ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان Core Telecom Engineer ‬ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر گردید و در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮآور ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬ ‫ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻮد آﺷﻨﺎ گشت و ﺑﺎ اراﺋﻪٔ ﭘﺮوژهٔ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ از پروژهٔ کارشناسی ارشدش بود، موفق به کسب جایزه از سوی سازمان ITU می‌شود. ‫ﺳﺤﺮ ﻫﻢ‌اﮐﻨﻮن در دو استارتاپ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ‬ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎشد که یکی ‬استارتاپ ﻫﻠﺜﯽ‌ﭘﻞ در ﺣﻮزهٔ ﺳﻼﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دیگری استارتاپ رﮐﺎﻣﻨﺪر در ﺣﻮزه شخصیﺳﺎزی و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ماشینی است (در معرفی رکامندر، بایستی گفت که این استارتاپ اولین سرویسی در ایران است که از طریق هوش مصنوعی، به تحلیل رفتار کاربران پرداخته و پس از مشخص شدن علائق کاربر، محتوای مناسب را به وی پیشنهاد می‌دهد‪(.‬‬

امتیاز این اپیزود
3381 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
هوش مصنوعی هوش مصنوعی

صحبتاشون مفید بود ... ولی تمام دانشگاه ها و تمام رشته ها مقطع ارشد تو ایران دو روز در هفته نیست واقعا ، ما هم از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 3 بعدظهر کلاس داشتیم .

سلام ممنونم از تهیه این پادکست

<br />نکات جالبی توی پادکست در مورد رزومه که واقعا خوب بود پیشنهاد میکنم استفاده کنید <br />با تشکر از سکان ⁦❤️⁩

سلام توی این پادکست گفتید که مهمون بعدی ما امیر صدیقی هست ولی چرا هنوز با ایشون مصاحبه ای نداشتید؟

عالی بود. ممنون :)

خسته نباشد پادکست بسیار جالبی بود ، همچنین به خانم پاک سرشت به خاطر کارهایی که انجام دادند و انجام خواهند داد تبریک می گم و اینکه جناب مرادی لطفا اگر خواستید recommendation system در سکان راه اندازی کنید یک دکمه ی off هم براش در نظر بگیرید چون شخصا تا تمام مطالب ، مقالات ، پادکست ها و ... در تمام شاخه ها و زیر شاخه ها رو نخونم و گوش ندم شب خوابم نمی بره .... d:

سلام تشکر از مصاحبتون چطور باید دانلودش کرد؟ گزینه ای برای دانلود نداره

با سلام و تشکر از سکان آکادمی و خانم مهندس و آرزوی موفقیت براشون می خواستم بپرسم core telecom engineer یعنی چی؟ دقیقا چیکار می کنه؟ برای کار کردن تو این زمینه باید چه چیزهایی بلد باشی؟ خیلی ممنون

خیلی خیلی معذرت میخوام اسم خانم پاک سرشت رو به اشتباه پاک دشت نوشتم اگه میشه ویرایش کنین

سلام ممنونم از این که توی مصاحبه با اقای میلاد نکوفر به سوال منم جواب دادین یه سوال هم از خودتون که سابقه مدیریت منابع انسانی دارین و هم از خانم پاکدشت که سابقه زیاد نداره ! داشتم یه تازه کار چطوری باید رزومه بنویسه اگه هیچ سابقه کاری نداره برای این که منظورمو دقیق بگم مجبورم خودمو مثال بزنم من برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته رو در سطح دانشگاه شریف یاد گرفتم برنامه نویسی مقدماتی فیلم دکتر کیارش بازرگان به زبان سی پلاس پلاس برنامه نویسی پیشرفته هم فیلم دانشگاه شریف به زبان سی پلاس پلاس چندین سری تمرین از تمرین هایی که استاد های مختلف دانشگاه شریف برای دانشجوهاشون طراحی کرده بودن رو حل کردم و کامل در اون سطح مسلط شدم بعدش جاوا رو هم از فیلم های آقای صادق علی اکبری یاد گرفتم چیزی که باهاش مشکل دارم اینه که چطور به یه شرکت بفهمونم سطح تسلطم رو ؟ اخه من که نمیتونم بگم به زبان جاوا تسلط دارم از طرفی اگه بگم آشنایی با زبان جاوا دارم یکی دیگه هم که فقط کتاب جاوا در 21 روز رو خونده اونم میگه که با جاوا آشنایی داره بعدش من برنامه نویسی اندروید رو خوندم اندروید رو اول از کتاب head first تا صفحه 400 خوندم بعدش کتاب the big nerd ranch guide android development رو تا آخر (یکم مونده تموم بشه !) خوندم مشکل دومم اینه که اینو چطور بگم ؟ من که به برنامه نویسی اندروید تسلط ندارم ولی بازم اگه بگم تازه کارم با اونی که اصلا (تاکید میکنم اصلا) جاوا نخونده و رفته از این آموزش های بی کیفیت ( که حتی خود استادش هم من دیدم که نمیدونست جاوا ارث بری چند گانه نداره ) اندروید رو توی دو یا سه ماه یاد گرفته یا این که بعضی اموزشگاه ها که استاد خوبی هم دارن ولی دوره دوماهه دارن و جاوا و اندروید رو توی دو ماه یاد میدن (بدون پیش نیاز!) ینی من که بیشتر از دوساله که وقت گذاشتم با اونی که دو ماه وقت گذاشته توی متن رزومه فرقی نمیکنیم یه سوال دیگه این مدل رزومه که ( برای تازه کارها هست ) اگه برای شرکت باشه باید چطور نوشته شده باشه و اگه برای سایت های فریلنسری باشه باید چطور باشه و این که برای سایت های خارجی که به زبان انگلیسیه از چه واژه هایی برای هر سطح باید استفاده کنیم ببخشید خیلی حرف زدم ولی اکثر تازه کار ها فکر میکنم این مشکل رو داشته باشن خیلی ممنونم از همه زحماتی که میکشین موفق باشین در پناه حق