چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد حسن نیکو

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با حسن نیکو،‌ پژوهشگر حوزه‌های هوش مصنوعی و یادگیری ژرف، مصاحبه نموده‌ایم.
حسن نیکو
اپیزود اول
حسن نیکو
اپیزود ها
  • 1
    حسن نیکو
    01:13:12