چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد بنژامین فنونی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با بنژامین فنونی، مدیر فنی و هم‌بنیان‌گذار استارتاپ aiztech، مصاحبه خواهیم کرد.
بنژامین فنونی
اپیزود اول
بنژامین فنونی
اپیزود ها
  • 1
    بنژامین فنونی
    03:17:32