چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد هخامنش مشایخی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک، با هخامنش مشایخی مصاحبه خواهیم کرد که در حوزهٔ experience design تخصص دارد.
هخامنش مشایخی
اپیزود اول
هخامنش مشایخی
اپیزود ها
  • 1
    هخامنش مشایخی
    02:37:10