چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد مصطفی پورغریب

مصطفی پورغریب یکی از برنامه نویسان اصلی سایت محبوب نارنجی بود که پس از توقف فعالیت این سایت، به پیاده سازی استارتاپ های شخصی خود پرداخت.
مصطفی پورغریب
اپیزود اول
مصطفی پورغریب
اپیزود ها
  • 1
    مصطفی پورغریب
    01:02:23