چرا سکان آکادمی؟
حمید صدقی‌نژاد

کوتاه در مورد حمید صدقی‌نژاد

در این اپیزود از رادیو فول‌استک، با مهندس حمید صدقی‌نژاد، دولوپر اندروید و متخصص امنیت، مصاحبه خواهیم کرد.
حمید صدقی‌نژاد
اپیزود اول
حمید صدقی‌نژاد
اپیزود ها
  • 1
    حمید صدقی‌نژاد
    03:05:04