چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد علیرضا رنجبر شورابی

در قسمت 69 ام از رادیو فول استک سکان آکادمی، میزبان آقای علیرضا رنجبر شورابی هستیم. ایشان در سن 41 سالگی یکی از افراد شناخته شده در حوزه ی Persuasive Design، بازی های جدی (Serious Games) و Gamification هستند. و البته به عنوان شخصی که سالها، به کسب و کارهای مختلف در زمینه ی طراحی Persuasive مشاوره می دهند، به ما می گویند که چه زمانی باید از مشاوره های همکاران ایشان در کسب و کارهایمان بهره ببریم.
علیرضا رنجبر شورابی
اپیزود اول
علیرضا رنجبر شورابی
اپیزود ها
  • 1
    علیرضا رنجبر شورابی
    02:49:06