چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد سام کاظمیان

در این اپیزود از رادیو فول‌استک، با سام کاظمیان مهندس نرم‌افزار ایرانی-آمریکایی و هم‌بنیانگذار everipedia مصاحبه خواهیم کرد.
سام کاظمیان
اپیزود اول
سام کاظمیان
اپیزود ها
  • 1
    سام کاظمیان
    01:31:22