چرا سکان آکادمی؟
امیرحسین پی‌براه

کوتاه در مورد امیرحسین پی‌براه

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با امیرحسین پی‌براه، امیرحسین پی‌براه فوق‌دکترای بیگ دیتا و متخصص سیستم‌های توزیع‌شده، مصاحبه خواهیم کرد.
امیرحسین پی‌براه
اپیزود اول
امیرحسین پی‌براه
اپیزود ها
  • 1
    امیرحسین پی‌براه
    02:23:33