باور نادرست ۳۱ در مورد UX: طراحی تجربهٔ کاربری همان طراحی رابط کاربری است

باور نادرست ۳۱ در مورد UX: طراحی تجربهٔ کاربری همان طراحی رابط کاربری است

بسیاری بر این باورند که طراحی تجربهٔ کاربری، محدود به رابط کاربری (UI) است اما باید گفت که یوایکس دیزاین یک پروسهٔ بسیار گسترده‌تر از اینها است که اول از سطح استراتژی شروع شده و بعد بر کل چرخهٔ عمر یک پروژه یا کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد و دائما می‌بایست آن را مورد بررسی، بازبینی و اعمال تغییرات قرار داد.

طراحی تجربهٔ کاربری با یادگیری راجع به مدل کسب‌وکار، انجام تحقیق در مورد کاربرد و درک اینکه یک سرویس چگونه می‌تواند به طریقی بامعنا بر زندگی کاربران تأثیر بگذارد آغاز می‌شود؛ از همین رو، یوایکس دیزاین نقشی حیاتی‌ را در تعریف استراتژی کسب‌وکار بازی می‌کند.

باید گفت که پروسهٔ پیاده‌سازی طراحی تجربهٔ کاربری صرفاً به طراحی UI محدود نمی‌شود بلکه باید در آن تست کردن محصول از طریق کاربران، چکش‌کاری پروژه به منظور اعمال بهبودها، انجام اصلاحات مداوم حتی پس از لانچ و راه‌اندازی هم گنجانده و اعمال شود. به گفتهٔ Peter Merholz:

رابط کاربری جزئی از تجربهٔ کاربری است، اما چیزهای خیلی بیشتری هم در تجربهٔ کاربری وجود دارند.

آشنایی با ۶ واقعیت در مورد طراحی تجربهٔ کاربری
- طراحی تجربهٔ کاربری اصلاً مساوی با طراحی رابط کاربری نیست.
- طراحی تجربهٔ کاربری گامی در یک پروسهٔ طراحی نیست بلکه خود پروسه است.
- طراحی تجربهٔ کاربری ۱۰۰٪ به محصول ربطی ندارد (هدف اولیه، کمک به کاربران است نه ایجاد یک محصول عالی اما از دید کاربران ناکارآمد).
- طراحی تجربهٔ کاربری صرفاً محدود به کاربردپذیری نیست.
- در طراحی تجربهٔ کاربری فقط نباید کاربر را مد نظر داشت (بلکه یک سری اهداف کاری هستند که باید تحقق بیایند و ما همیشه نمی‌توانیم آنچه فقط برای کاربر بهترین است را مد نظر داشته باشیم).
- طراحی تجربهٔ کاربری یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.

باور نادرست ۳۰ در مورد UX: اگر شما متخصص هستید، لازم نیست که طراحی‌تان را تست کنید
باور نادرست ۳۲ در مورد UX: موفقیت یک شبه اتفاق می‌افتد

منبع