باور نادرست ۲۷ در مورد UX: طراحی تجربهٔ کاربری همه‌اش راجع به کاربردپذیری است

باور نادرست ۲۷ در مورد UX: طراحی تجربهٔ کاربری همه‌اش راجع به کاربردپذیری است

طراحی به منظور ایجاد یک تجربهٔ کاربری خوب، چیزی بیش از صرفاً تمرکز کردن روی کاربردپذیری یک محصول است؛ در واقع، کاربردپذیری به افراد اجازه می‌دهد که به آسانی به اهدافشان جامهٔ عمل بپوشانند اما باید گفت که طراحی UX چیزی فراتر از این است و در حقیقت تمرکز آن بیشتر روی رقم زدن تجربه‌ای لذت‌بخش و معنادار برای کاربر است.

یک طراحی خوب اوقات لذت‌بخشی را برای شما به عنوان یک کاربر رقم می‌زند، پشت آن فکر بوده، باعث خوشحالی شما می‌شود و شما را مجذوب خودش می‌کند؛ به گفتهٔ Stephen Anderson: 

با در تکامل بودن تجربهٔ کاربری، رضایت کاربر باید یک قانون و لذت بردن او از طراحی باید به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته‌ بشه.

تجربهٔ کاربری همه‌اش راجع به کاربردپذیری نیست بلکه راجع به احساسات کاربر نیز می‌باشد؛ در یک کلام، اینجا هدف ایجاد شادی کاربر است؛ چرا که شما می‌خواهید افراد قبل، حین و بعد از استفاده از محصول شما احساس شادی و رضایت کنند. اگر تمرکز شما بر روی شاد کردن کاربر باشد، کاربردپذیری و تجربهٔ کاربری عالی خودشان به دنبال آن می‌آیند.

برای اینکه کاربران خود را جذب کرده و غرق در محصول خود کنید، می‌توانید گاهی‌اوقات از بیانی بامزه یا اسرارآمیز استفاده کنید؛ موضوع فقط این نیست که کاربر را خسته نکرده و اوقات خوشی را برایش در وب‌سایت یا اپ‌تان رقم بزنید، بلکه موضوع این است که ذهن او را به بازی بگیرید، احساسات مثبتش را برانگیزید، او را در فکر فرو ببرید و در عین حال، او را غرق و مجذوب در تجربه‌‌ای منحصر به فرد در وب‌سایت یا اپ خود کنید.

محصولی که به خوبی طراحی شده باشد، برای کاربر معنایی به همراه دارد؛ در واقع، محصولات بامعنی اهمیت شخصی داشته، با نیازهای کاربران تطابق یافته و با ارزش‌های ایشان همخوانی دارند. کمپانی‌های کمی هستند که می‌توانند به این سطح برسند، چرا که محصولات می‌توانند هم زیبا و هم کاربردپذیر باشند و هم در عین حال خالی از معنا و مفهوم باشند!

معنا عمیق‌ترین پیوندی است که می‌توانید با مخاطب، کاربر یا مشتری خود برقرار کنید؛ این معنا و مفهوم ممکن است میان ۲ فرد، میان فرد و اشیاء، میان فرد و بناها و غیره هم به وجود بیاید. به عنوان یک قانون کلی، آدم‌ها برای تجربه‌هایی که معنای تحقق، خلقت، روشنگری، آزادی و ... بدهند ارزش قائلند. سعی کنید محصولی را نه فقط زیبا و محض کاربردپذیر بودن، بلکه محض ایجاد نقطهٔ اشتراکی بامعنا با کاربران‌تان طراحی و ایجاد کنید.

باور نادرست ۲۶ در مورد UX: تست کاربردپذیری مساوی است با گروه کانونی
باور نادرست ۲۸ در مورد UX: فضای سفید فضایی است که بلااستفاده مانده و حرام شده‌ است!

منبع


نهال سهیلی‌فر