باور نادرست ۲۶ در مورد UX: تست کاربردپذیری مساوی است با گروه کانونی

باور نادرست ۲۶ در مورد UX: تست کاربردپذیری مساوی است با گروه کانونی

وقتی نوبت به جمع‌آوری اطلاعات از فیدبک‌های کاربران می‌رسد، انجام تست‌های کاربردپذیری و تشکیل گروه‌های کانونی اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند و این در حالی است که بایستی توجه کرد که اینها ۲ مقولهٔ جدا از یکدیگر هستند.

Focus Group (گروه‌ کانونی) یک روش تحقیق کیفی است که در آن گروهی از افراد دور هم جمع می‌شوند تا دربارهٔ احساسات، نگرش‌ها و افکارشان راجع به یک موضوع خاص بحث کنند تا انگیزه‌ها و اولویت‌هایشان را فاش کرده و با یکدیگر به اشتراک بگذارند اما Usability Testing (تست‌ کاربردپذیری) دربارهٔ این است که در واقع افراد از یک محصول چگونه استفاده می‌کنند و بدین منظور استفاده‌های کلیدی کاربران را ارزیابی کرده و عملکرد و تجربهٔ آنها را آنالیز می‌کنند.

تفاوت‌ متدهای تحقیقاتی گروه کانونی و تست کاربردپذیری
اهداف این ۲ متد متفاوت است و طبق گفتهٔ Chris Gieger، متد گروه‌ کانونی در زمینهٔ درک احساسات و عقاید افراد دربارهٔ یک چیز خاص است اما تست‌ کاربردپذیری در زمینهٔ درک اینکه افراد از یک محصول چه‌طور استفاده می‌کنند است. به بیانی دیگر، متد تحقیقاتی گروه‌ کانونی به شما می‌گوید که افراد چه می‌خواهند و در مقابل تست کاربردپذیری به شما نشان می‌دهد که یک چیز خاص کارا و جوابگو است یا خیر.

پروسهٔ تحقیقاتی این ۲ روش هم با یکدیگر تفاوت‌هایی دارا است؛ گروه کانونی بحث‌هایی را با اعضایی از مخاطبان هدف برگزار می‌کند در حالی که تست‌های کاربردپذیری دربارهٔ مشاهدهٔ این است که کاربران تسکی که بهشان داده شده است را چه‌طور انجام می‌دهند. به علاوه، تحقیق گروه کانونی معمولاً با یک گروه از شرکت‌کنندگان صورت می‌گیرد در حالی که تست‌های کاربردپذیری معمولاً یک‌به‌یک انجام می‌شوند.

به گفتهٔ Jakob Nielsen، چیزی که مردم دربارهٔ عملکردشان می‌گویند دقیقاً کاری نیست که انجام می‌دهند و در واقع مهم‌ترین تفاوت بین این ۲ متد تحقیقاتی این است که گروه‌های کانونی فقط می‌توانند به شما بگویند که مشتریان دربارهٔ عملکردشان چه دیدگاهی دارند ولی در واقع عملکرد واقعی‌شان را در هنگام مواجهه با محصول به شما نشان نمی‌دهند (برای مطالعهٔ بیشتر در این مورد، می‌توانید به باور نادرست ۲۱ در مورد UX: کاربران اپ یا وب‌سایت می‌توانند به شما بگویند که واقعاً چه می‌خواهند مراجعه کنید).

 همچنین گفتنی است که این ۲ متد تحقیقاتی جایگزین یکدیگر نبوده و هر کدام باید در مراحل مختلف توسعه مد نظر قرار داده‌ شوند. گروه‌های کانونی باید در اوایل پروژه مورد استفاده قرار بگیرند تا بتوانید مخاطبان هدف خود را پیدا کنید و تست‌های کاربردپذیری هم باید برای اندازه‌گیری عملکرد وب‌سایت یا اپ‌تان، پس از اینکه کار طراحی به اتمام رسید یا زمانی که در مرحلهٔ آزمایش است انجام شوند.

پس در انتها متوجه می‌شویم که کاربرد و استفادهٔ Focus Group و Usability Testing کاملاً متفاوت است و بر طبق همان مسئله که گفته شد کاربر حرفش با عملش یکی نیست، بهتر است که بیشتر روی انجام تست‌های کاربردپذیری تمرکز کنید تا گروه‌های کانونی.

باور نادرست ۲۵ در مورد UX: اگر وب‌سایت یا اپ‌تان کاربردپذیری خوبی داشته باشد زیبایی آن مهم نیست!
باورنادرست ۲۷ در مورد UX: طراحی تجربهٔ کاربری همه‌اش راجع به کاربردپذیری است

منبع