چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد پویا پیرحسینلو

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با پویا پیرحسینلو، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابرآروان مصاحبه خواهیم کرد.
پویا پیرحسینلو
اپیزود اول
پویا پیرحسینلو
اپیزود ها
  • 1
    پویا پیرحسینلو
    01:41:07