کوتاه در مورد سمیر رحمانی

در این قسمت از رادیو فول استک با مصاحبه با سمیر رحمانی برنامه نویس ارشد و فعال جامعه ی متن باز مصاحبه این صورت گرفت.
سمیر رحمانی
اپیزود اول
سمیر رحمانی
اپیزود ها
  • 1
    سمیر رحمانی
    02:07:42
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: