چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد رضا نوذری

مصاحبه با رضا نوذری: برنامه‌نویس، مدیر شبکه و عضو استارتاپ تله‌فریم
رضا نوذری
اپیزود اول
رضا نوذری
اپیزود ها
  • 1
    رضا نوذری
    02:06:54