چرا سکان آکادمی؟
محسن میرحسینی

کوتاه در مورد محسن میرحسینی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک، با محسن میرحسینی (دولوپر ارشد اندروید) مصاحبه خواهیم کرد.
محسن میرحسینی
اپیزود اول
محسن میرحسینی
اپیزود ها
  • 1
    محسن میرحسینی
    00:50:28