چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد بهنام آقاجانی

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با بهنام آقاجانی مؤسس وب‌سایت uncox مصاحبه خواهیم کرد.
بهنام آقاجانی
اپیزود اول
بهنام آقاجانی
اپیزود ها
  • 1
    بهنام آقاجانی
    05:00:10