Integrity (یکپارچگی)

Integrity - یکپارچگی به معنی اطمینان پیدا کردن از این موضوع است که داده های شما، کاملا قابل اعتماد بوده و عاری از هر گونه دستکاری هستند. یکپارچگی داده ها تنها در صورتی حفظ می‌شود که داده ها معتبر، دقیق و قابل اعتماد باشند. به عنوان مثال، اگر شرکت شما اطلاعاتی در مورد مدیران ارشد در وب سایت ارائه می‌دهد، این اطلاعات باید یکپارچگی داشته باشد. اگر نادرست باشد، کسانی که برای کسب اطلاعات از وب سایت بازدید می‌کنند ممکن است احساس کنند سازمان شما قابل اعتماد نیست. شخصی که علاقه‌ی خاصی به آسیب رساندن به شهرت سازمان شما دارد ممکن است سعی کند وب سایت شما را هک کند و توضیحات، عکس ها یا عناوین مدیران را تغییر دهد تا به اعتبار آن ها یا کل شرکت لطمه بزند. 

به خطر انداختن یکپارچگی اغلب به عمد انجام می‌شود. یک مهاجم ممکن است یک سیستم تشخیص نفوذ (intrusion detection system) (IDS) را دور بزند، پیکربندی فایل را تغییر دهد تا اجازه دسترسی غیرمجاز را بدهد، یا گزارش‌های نگه داری شده توسط سیستم را برای پنهان کردن حمله، تغییر دهد. همچنین ممکن است یکپارچگی به طور تصادفی نقض شود. ممکن است شخصی به طور تصادفی، کد را اشتباه وارد کند یا اشتباه دیگری مرتکب شود. همچنین، اگر خط مشی‌ها، حفاظت ها و رویه‌های امنیتی شرکت ناکافی باشد، یکپارچگی می‌تواند بدون این که یک فرد در سازمان مقصر باشد، نقض شود.

برای محافظت از یکپارچگی داده های خود، می‌توانید از هش، رمزگذاری، گواهی‌های دیجیتال یا امضای دیجیتال استفاده کنید. برای وب سایت ها، می‌توانید از گواهی معتبر استفاده کنید که صحت وب سایت شما را تایید می‌کنند.