Encryption (رمزگذاری)

Encryption - رمزگذاری روشی برای به هم زدن داده ها است به طوری که فقط افراد مجاز می توانند آن داده ها را درک کنند. رمزگذاری برای محافظت از داده ها در برابر سرقت، تغییر یا به خطر افتادن استفاده می شود و با درهم سازی داده ها در یک کد مخفی کار می کند که فقط با یک کلید دیجیتال منحصر به فرد قابل باز کردن است. 

در اصطلاح فنی، این فرآیند تبدیل متن ساده (plaintext) قابل خواندن توسط انسان به متن غیرقابل درک (ciphertext) است که به عنوان متن رمزی نیز شناخته می شود. به عبارت ساده تر، رمزگذاری داده های قابل خواندن را می‌گیرد و آن را طوری تغییر می‌دهد که تصادفی به نظر برسد. رمزگذاری نیازمند استفاده از یک کلید رمزنگاری است. کلید رمزنگاری، مجموعه ای از مقدار‌های ریاضی است که هم فرستنده و هم گیرنده پیام رمزگذاری شده، روی آن توافق دارند. 

دو نوع رایج الگوریتم رمزگذاری، متقارن و نامتقارن هستند. 

Encryption، عنصر اصلی هر استراتژی امنیت سایبری است، زیرا نه تنها محرمانه بودن و یکپارچگی داده های مبادله و ذخیره شده را تضمین می کند، بلکه صحت یک احراز هویت را تایید، یا دسترسی به یک منبع یا یک سرویس را کنترل می کند.

برای آگاهی از تفاوت‌های میان Encryption و Hashing به مقاله‌ی چه تفاوت‌هایی میان Encryption و Hashing وجود دارد؟ مراجعه کنید.

online-support-icon