سرفصل‌های آموزشی
آموزش محاسبات عددی با NumPy
معرفی و آماده کردن لوازم

معرفی و آماده کردن لوازم

نامپای یک پکیج اساسی در محاسبات علمی به کمک پایتون است. اکثر کتابخانه‌ها و فریمورک های پایتونی که در زمینه‌های علمی، مهندسی، آماری، یادگیری ماشین، پردازش تصویر و صوت و … مورد استفاده قرار می گیرند، وابسته به نامپای هستند.

در ابتدای این فصل محیط کارمان را آماده می کنیم؛ برای نوشتن و اجرای کدها از JuPyter Notebook استفاده شده است که آموزش نصب و کار با آن در سایت سکان آکادمی قابل دسترسی است.

سپس اصلی‌ترین مفهوم نامپای، آرایه ها (ndarray)، معرفی می‌شود و ویژگی‌های آن نظیر shape و نوع داده‌هایی (dtype) که می‌توان در آن ذخیره کرد را بررسی می کنیم. همچنین می‌آموزیم چگونه به کمک کتابخانه Matplotlib داده‌های یک آرایه را در قالب یک نمودار عددی رسم کنیم.