چرا سکان آکادمی؟
میلاد ناصری

کوتاه در مورد میلاد ناصری

در این اپیزود از رادیو فول‌استک با میلاد ناصری که در شرکت گوگل با سمت دولوپر مشغول به کار است، مصاحبه خواهیم کرد.
میلاد ناصری
اپیزود اول
میلاد ناصری
اپیزود ها
  • 1
    میلاد ناصری
    03:05:41