چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد فرزانه صداقت و علیرضا دهلقی

در این پادکست با فرزانه صداقت و علیرضا دهلقی از شرکت کرمان تابلو پیرامون ارتباط برنامه نویسی و صنعت مصاحبه خواهیم کرد
فرزانه صداقت و علیرضا دهلقی
اپیزود اول
فرزانه صداقت و علیرضا دهلقی
اپیزود ها
  • 1
    فرزانه صداقت و علیرضا دهلقی
    02:10:03