Visual Interest (علاقه ی بصری)

Visual interest یا علاقه ی بصری - مستقل از آنچه طراحان می خواهند نشان دهند - برای هدایت توجه بینندگان مهم است و در طراحی بازی به روش های مختلف استفاده می شود. وضوح و خوانایی را برای موقعیت های گیم پلی، سیستم ها و داستان سرایی فراهم می کند.