Optimistic UI (رابط کاربری خوش‌بینانه)

Optimistic UI یا رابط کاربری خوش‌بینانه الگویی است که می توان از آن برای شبیه‌سازی نتایج یک جهش و به‌روزرسانی رابط کاربری، حتی قبل از دریافت پاسخ از سرور استفاده کرد. UI خوش‌بینانه راه آسانی برای پاسخ سریع‌تر رابط کاربری فراهم می‌کند، در حالی که اطمینان می‌دهد که داده‌ها در زمان رسیدن با پاسخ واقعی سازگار می‌شوند.