Loyalty Program (برنامه‌ی وفاداری)

برنامه‌ی وفاداری یک استراتژی بازاریابی است که برای تشویق مشتریان به خرید یا استفاده از خدمات کسب و کار مرتبط با برنامه طراحی شده است. برنامه‌های وفاداری که توسط خرده‌فروشان و سایر مشاغل حمایت می‌شوند؛ پاداش‌ها، تخفیف‌ها و سایر مشوق‌های ویژه را به عنوان راهی برای جذب و حفظ مشتریان ارائه می‌دهند. آن‌ها برای تشویق تجارت تکراری، طراحی شده‌اند و به مردم برای وفاداری به فروشگاه/برند جایزه ارائه می‌کنند. به طور معمول، هر چه مشتری بیشتر از تاجر حمایت کند ( و هر چه بیشتر خرج کند)، پاداش آن‌ها بیشتر می‌شود.