Happy Path (مسیر شاد)

در زمینه‌ی نرم‌افزار یا مدل‌سازی اطلاعات، یک Happy path (Happy flow)، یک سناریوی پیش‌فرض است که هیچ شرایط استثنایی یا خطایی ندارد و در اصل، مجموعه‌ای از مراحلی است که با دقت طراحی شده‌اند که به نتیجه‌ی دلخواه منتهی می‌شوند.

Happy path، مسیری است که انتظار می‌رود کاربران برای رسیدن به یک هدف خاص بدون هیچ مشکلی طی کنند. یک Happy path به خوبی تعریف شده، کار طراحان را آسان‌تر می‌کند.