GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مجموعه‌ای از سخت‌افزار، نرم‌افزار و داده‌های دیجیتال جغرافیایی است که برای جمع‌آوری، مدیریت، تجزیه و تحلیل و نمایش هر شکلی از اطلاعات جغرافیایی استفاده می شود. اغلب داده‌های این سیستم ها، مربوط به مکان جغرافیایی می باشد.

GIS داده‌ها را به نقشه متصل می‌کند و داده‌های مکان (جایی که اشیا هستند) را با انواع اطلاعات توصیفی (چگونه اشیا در آنجا هستند) یکپارچه می‌کند. این پایه ای را برای نقشه برداری و تجزیه و تحلیل فراهم می کند که در علوم مختلف و تقریباً در هر صنعت استفاده می شود. GIS به کاربران کمک می کند تا الگوها، روابط و زمینه جغرافیایی را درک کنند. این مزایا شامل بهبود ارتباطات و کارایی بالاتر و همچنین مدیریت و تصمیم گیری بهتر است.

نمونه استفاده هایی که از GIS می شود:

  • شناسایی مشکلات 
  • رصد تغییرات محیطی
  • پیش بینی در موضوع های مختلف
  • مدیریت و پاسخگویی به رویدادها
  • تجزیه و تحلیل الگوهای جرم و جنایت
  • یافتن ترندها

سیستم های GIS در موضوع های مختلف حضور دارد ، از جمله : نقشه ها ، داده های نهفته در یک مکان جغرافیایی، ابزار ها و روش های تحلیل و در نهایت برنامه های کاربردی برای استفاده از این زنجیره.