Fifth Generation Language (زبان برنامه‌نویسی نسل پنجم)

5GL یا Fifth Generation Language (زبان برنامه‌نویسی نسل پنجم) به گروهی از زبان‌های برنامه‌نویسی گفته می‌شود که از یک GUI یا Graphical User Interface (رابط گرافیکی کاربری) برای کدنویسی استفاده می‌کنند که درنهایت سورس‌کد نوشته شده با این زبان‌ها، با کامپایلر یک زبان 3GL یا 4GL کامپایل می‌شود.

معمولاً بسیاری از زبان‌هایی که برای آموزش کدنویسی به کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند جزو این گروه از زبان‌های برنامه‌نویسی هستند که از آن جمله به زبان برنامه‌نویسی Scratch می‌توان اشاره کرد.