DOM (دام)

دام با ایجاد یک مدل سند شیء (Document Object Model) صفحه های وب را به زبان های برنامه نویسی مثل جاوااسکریپت متصل می کند. دام یک سند را به شکل یک درخت منطقی نمایش می دهد، که در آن درخت، هر شاخه به یک گره منتهی می شود و آن گره شامل تعدادی شیء می باشد. 

متد های موجود در دام توان دسترسی به این درخت را برای شما فراهم می کنند. از طریق این متد ها شما می توانید ساختار این درخت، استایل های المان ها، یا محتوای آن ها را تغییر دهید.

این گره ها می توانند event handler هایی داشته باشند که در صورت بروز آن رویداد، تابع مربوط به آن رویداد برای آن گره اجرا شود.

دام در اصل یک API است که مرورگر در اختیار ما قرار می دهد و در خود زبان جاوااسکریپت تعریف نشده است؛ کهما با استفاده از این API می توانیم از طریق زبان جاوااسکریپت به صفحات وب دسترسی پیدا کنیم و با استفاده از متد های دام، تغییراتی در آن صفحات ایجاد کنیم.