Deep Link (پیوند عمیق)

پیوندهای عمیق نوعی پیوند هستند که کاربران را به جای وب‌سایت یا فروشگاه مستقیماً به یک برنامه (Application) می‌فرستند. از آنها برای ارسال مستقیم کاربران به مکان‌های درون برنامه‌ای خاص استفاده می‌شود و در زمان و انرژی کاربران صرفه‌جویی می‌کنند تا خودشان یک صفحه خاص را پیدا کنند و به این ترتیب تجربه کاربر را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

online-support-icon