Cache (حافظه کوتاه مدت کامپیوتر)

کلمه ی cache در مقاله ها و مطالب کامپیوتری فارسی زبان با عنوان حافظه ی نهان یا حافظه ی پنهان ترجمه می شود که به نظر می رسد مفهوم بسیار گنگی دارد و قابل درک نیست. این ترجمه (شاید اشتباه) به این دلیل مطرح شده است که ریشه ی کلمه ی cache از زبان فرانسوی آمریکای شمالی می آید و به معنای مکان مخفی شدن است. ولی در علوم کامپیوتر، cache به معنای "حافظه کوتاه مدت کامپیوتر، که داده ها برای بازیابی آسان تر و سریعتر در آن ذخیره می شود." استفاده می شود.
Cache یک جزء سخت افزاری یا نرم افزاری است که داده ها را ذخیره می کند تا درخواست های آینده برای آن داده ها سریعتر ارائه شوند. داده های ذخیره شده در حافظه پنهان ممکن است نتیجه محاسبات قبلی یا کپی از داده های ذخیره شده در جای دیگر باشد. 
معمولا Cache برروی RAM در سیستم ها قرار دارد و علت این جایابی حافظه ی Cache هم سرعت بسیار بالاتر RAM نسبت به Disk می باشد.