ARIA (برنامه‌های اینترنتی غنی قابل دسترسی)

برنامه‌های کاربردی اینترنتی غنی قابل دسترسی (Accessible Rich Internet Applications یا ARIA) مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی هستند که راه‌هایی را برای دسترسی بیشتر محتوای وب و برنامه‌های وب (به ویژه آنهایی که با جاوا اسکریپت توسعه یافته‌اند) برای افراد دارای معلولیت تعریف می‌کنند.

ARIA ویژگی‌ها و مقادیر جدیدی را ارائه می‌کند که معنای HTML را برای دسترسی بهتر به صفحه‌خوان‌ها (screen readers) افزایش می‌دهد.

ARIA مانند HTML، در طول زمان تکامل می‌یابد و به طور کلی در مرورگرهای مدرن و صفحه خوان‌ها به خوبی پشتیبانی می‌شود. بسیاری از کتابخانه‌های اسکریپت‌نویسی نیز از ARIA پشتیبانی می‌کنند.