API (رابط برنامه نویسی نرم افزار)

API مخفف عبارت Application Programming Interface، یک واسطه نرم افزاری است که به دو برنامه اجازه می دهد با یکدیگر صحبت کنند. این رابط برنامه نویسی مجموعه ای از تعریف ها و پروتکل ها برای ساخت و یکپارچه سازی برنامه های کاربردی را در بردارد. API یک ارتباط بین رایانه ها یا بین برنامه های رایانه ای است و خدماتی را به سایر بخش های نرم افزار ارائه می دهد. 

API ها به محصول یا خدمات شما اجازه می دهند با محصولات و خدمات دیگر بدون نیاز به دانستن نحوه ی پیاده سازی آن ها، ارتباط برقرار کند. این کار می تواند توسعه ی برنامه را ساده و در زمان و هزینه صرفه جویی کند. هنگامی که در حال طراحی ابزارها و محصولات جدید هستید - یا ابزارهای موجود را مدیریت می کنید - APIها به شما انعطاف پذیری می دهند. ساده سازی طراحی، مدیریت و استفاده، و فرصت هایی برای نوآوری فراهم می کند.

APIها گاهی اوقات به عنوان قرارداد در نظر گرفته می شوند، با اسنادی که نشان دهنده ی توافق بین دو طرف است: اگر طرف 1، یک درخواست راه دور ارسال کند که ساختار خاصی دارد، نرم افزار طرف 2 بر اساس آن قرارداد، پاسخ خواهد داد.

برای مثال هر بار که از برنامه ای مانند فیس بوک استفاده می کنید، یا یک پیام فوری ارسال می کنید یا وضعیت آب و هوا را در تلفن خود بررسی می کنید، از یک API استفاده می کنید.