Google Brain: هوش مصنوعی ابداعی گوگل یاد می‌گیرد که چگونه نرم‌افزارهای یادگیری ماشینی بنویسد!

Google Brain: هوش مصنوعی ابداعی گوگل یاد می‌گیرد که چگونه نرم‌افزارهای یادگیری ماشینی بنویسد!

تیمی از محققان هوش مصنوعی گوگل سیستمی طراحی کردند که خود این سیستم واحد یادگیری ماشینی‌اش را طراحی کرد. این واحد طراحی شدهٔ یادگیری ماشینی با استفاده از توان پردازشی هشتصد GPU ساخته شده و نکتهٔ جالب توجه اینجا است که کارایی سیستم طراحی شده توسط هوش مصنوعی به مراتب بهتر از کدنویسی توسط دولوپرها بود!

روند تصاعدی افزایش نگرانی‌های مربوط به از بین رفتن مشاغل مختلف که به‌ وسیلهٔ هوش مصنوعی نابود می‌شوند، این‌ بار به سراغ برنامه‌نویسان آمده است. به گفتهٔ MIT Tech Review، آقای Jeff Dean که رهبری تیم تحقیقات Google Brain را عهده‌دار است اظهار داشته که تلاش‌های این‌چنینی می‌تواند سرعت استفاده از سیستم‌های ماشین لرنینگ را در زمینهٔ اقتصاد افزایش دهد. البته این مسئله هم باید مورد توجه قرار گیرد که شرکت‌ها حقوق و مزایای ویژه‌ای را به متخصصان یادگیری ماشینی می‌پردازند (متخصصانی که در مقایسه با تقاضای بازار، تعدادشان بسیار اندک است.)

محققان گوگل در آزمایش‌های‌شان این نرم‌افزار را برای ایجاد یک سیستم ماشین لرنینگ به چالش کشیدند و نتیجه این بود که سیستمی طراحی شد با توانایی‌ درک این موضوع که چگونه یاد بگیرد. نکتهٔ دیگری که در ارتباط با این دست تحقیقات گوگل وجود دارد این است که این سیستم‌ها نیاز به داده‌های زیادی برای ایجاد نتیجهٔ خوب را کاهش می‌دهند.

با استفاده از این نرم‌افزار، تیم تحقیقات Google Brain توانست سیستم‌های ماشین لرنینگی برای حل مسائل مرتبط ایجاد کند به طوری که این سیستم نشان داد توانایی تعمیم و انتخاب وظایف جدید را دارا است و برای اینکه این کار به نتیجه برسد، محققان از هشتصد GPU قدرتمند استفاده نمودند.

به نظر شما آیا پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینهٔ هوش مصنوعی به معنای واقعی کلمه تهدیدی برای آدم‌ها محسوب می‌شود؟ نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس