Design Patterns Game: آشنایی با الگوهای طراحی در زبان جاوااسکریپت از طریق گیمیفیکیشن

Design Patterns Game: آشنایی با الگوهای طراحی در زبان جاوااسکریپت از طریق گیمیفیکیشن

در صنعت توسعهٔ نرم‌افزار، دیزاین پترن به مجموعه‌ای از سولوشن‌های تست‌شده و مورد اعتماد گفته می‌شود که توسعه‌دهندگان در مواجه با مسائلی که در پروسهٔ کدنویسی با آن‌ها مواجه می‌شوند مورد استفاده قرار می‌دهند که برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می‌توانید به آموزش الگوی طراحی چیست؟ مراجعه نمایید.

Design Patterns Game سرویسی است که از آن طریق می‌توان علاوه بر تست کردن دانش خود در حوزهٔ الگوهای طراحی در زبان جاوااسکریپت، اقدام به یادگیری این مقولهٔ مهم در توسعهٔ نرم‌افزار کرد. الگوهای این گیم که برگرفته از کتاب Gang of Four هستند عبارتند از:

Creational Patterns 
- Abstract Factory 
- Builder 
- Factory Method 
- Prototype 
- Singleton 
Structural Patterns 
- Adapter 
- Bridge 
- Composite 
- Decorator 
- Facade 
- Flyweight 
- Proxy 
Behavioral Patterns 
- Chain of Responsibility 
- Command 
- Interpreter 
- Iterator 
- Mediator 
- Memento 
- Observer 
- State 
- Strategy 
- Template 
- Visitor

در پایان لازم به یادآوری است این گیم که با الهام از JavaScript Guessing Game توسعه یافته، به صورت اپن‌سورس در اختیار کاربران قرار گرفته است.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس