Code to Graph: ابزاری اپن‌سورس به منظور تبدیل سورس‌کدهای جاوااسکریپت به فلوچارت

Code to Graph: ابزاری اپن‌سورس به منظور تبدیل سورس‌کدهای جاوااسکریپت به فلوچارت

Code to Graph ابزاری اپن‌سورس است که به منظور تبدیل کدهای نوشته‌شده با زبان برنامه‌نویسی جاوااسکریپت به فلوچارت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد (این ابزار توسط دولوپری فرانسوی به نام Vincent Lecrubier توسعه یافته است.)

برای درک بهتر سازوکار این ابزار، فانکشنی ساده را مد نظر قرار می‌دهیم که با زبان JS نوشته شده است:

const myFunction = (x) => {
  if (x > 0) {
    return "ok"
  } else {
    throw "not ok"
  }
}

که به عنوان خروجی خواهیم داشت:

می‌بنیم شروط در نظر گرفته شده برای متدی تحت عنوان myFunction به خوبی در قالب یک فلوچارپ در معرض دیدمان قرار گرفته‌اند.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس